پکیج های تخفیف

پکیج های تخفیف

پکیج ۱)

 • ۱۰ عدد عکس ۱۶*۲۱
 • لیت عکسهای انتخابی در سایز ۵*۷

مبلغ اصلی ۴۵۰٫۰۰۰ تومان

با تخفیف ۲۲ درصد مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰ تومان

پیش پرداخت برای رزرو مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

تمام آیتم ها قابل تغییرهستند و مشتریان محترم میتوانند به دلخواه آیتم ها را در محدوده مبلغ اعلام شده جایگزین کنند.

اگر عکاسی بیرون از آتلیه باشد مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان اضافه بابت ویزیت عکاس در نظر گرفته میشود.

 

پکیج ۲)

 • ۱۰ عدد عکس ۱۶*۲۱
 • ۱ عدد عکس ۲۰*۳۰ با شاسی
 • ۱ عدد آلبوم فتوبوک در سایز ۱۳*۲۶ با ۴ برگ
 • لیت همه عکسهای انتخابی در سایز ۵*۷

مبلغ اصلی ۷۱۰٫۰۰۰ تومان

با تخفیف ۲۰ درصد مبلغ ۵۶۸٫۰۰۰ تومان

پیش پرداخت برای رزرو مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

تمام آیتم ها قابل تغییرهستند و مشتریان محترم میتوانند به دلخواه آیتم ها را در محدوده مبلغ اعلام شده جایگزین کنند.

اگر عکاسی بیرون از آتلیه باشد مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان اضافه بابت ویزیت عکاس در نظر گرفته میشود.

 

پکیج ۳)

 • ۱۵ عدد عکس ۱۶*۲۱
 • ۱ عدد عکس ۲۰*۳۰ با شاسی
 • ۱ عدد عکس ۳۰*۴۰ با شاسی
 • آلبوم فتوبوک در سایز ۲۰*۴۰با ۴ برگ
 • لیت همه عکسهای انتخابی در سایز ۵*۷

مبلغ اصلی ۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان

با تخفیف ۳۰ درصد مبلغ ۷۲۱٫۰۰۰ تومان

پیش پرداخت برای رزرو مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ تومان

تمام آیتم ها قابل تغییرهستند و مشتریان محترم میتوانند به دلخواه آیتم ها را در محدوده مبلغ اعلام شده جایگزین کنند.

اگر عکاسی بیرون از آتلیه باشد مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان اضافه بابت ویزیت عکاس در نظر گرفته میشود.

 

پکیج ۴)

 • ۱ آلبوم دیجیتال سایز ۳۰*۴۰ در ۱۰ برگ که شامل ۹ برگ داخلی و یک جلد است.
 • ۱۵ عدد عکس ۱۶*۲۱
 • ۱ عدد عکس ۳۰*۴۰ با شاسی
 • ۱ عدد عکس ۴۰*۶۰ با شاسی
 • ۱ عدد عکس ۵۰*۵۰ با شاسی
 • آلبوم فتوبوک در سایز ۲۰*۴۰ با ۴ برگ
 • لیت همه عکسهای انتخابی در سایز ۵*۷

مبلغ اصلی ۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان

با تخفیف ۳۰ درصد مبلغ ۱٫۴۲۱٫۰۰۰ تومان

پیش پرداخت برای رزرو مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ تومان

تمام آیتم ها قابل تغییرهستند و مشتریان محترم میتوانند به دلخواه آیتم ها را در محدوده مبلغ اعلام شده جایگزین کنند.

اگر عکاسی بیرون از آتلیه باشد مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان اضافه بابت ویزیت عکاس در نظر گرفته میشود.

 

پکیج ۵)

 • آلبوم ۳۰*۶۰ در ۱۰ برگ که شامل ۹ برگ داخلی و یک جلد کریستالی است.
 • ۲۰ عدد عکس ۱۶*۲۱
 • ۱ عدد عکس ۳۰*۴۰ با شاسی
 • ۵ عدد عکس ۲۰*۳۰
 • ۱ عدد عکس ۲۰*۳۰ با شاسی
 • ۲ عدد عکس ۵۰*۷۰ با شاسی
 • ۱ عدد آلبوم فتوبوک در سایز ۲۰*۴۰ با ۴ برگ
 • لیت همه عکسهای انتخابی در سایز ۵*۷
 • تحویل فایل تمام عکسها

مبلغ اصلی ۲٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان

با تخفیف ۳۰ درصد مبلغ ۱٫۸۴۴٫۵۰۰ تومان

پیش پرداخت برای رزرو مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان

تمام آیتم ها قابل تغییرهستند و مشتریان محترم میتوانند به دلخواه آیتم ها را در محدوده مبلغ اعلام شده جایگزین کنند.

اگر عکاسی بیرون از آتلیه باشد مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان اضافه بابت ویزیت عکاس در نظر گرفته میشود.