رزرو وقت

رزرو وقت

برای رزرو وقت عکاسی لطفا با استودیو تماس بگیرید و زمان مناسب خود را هماهنگ نمایید. سپس مبلغ ۵۰٫۰۰۰ تومان به عنوان پیش پرداخت به حساب استودیو واریز نموده و شماره پیگیری را به استودیو اعلام فرمایید تا وقت مورد نظر برای شما قطعی شود. مبلغ پرداخت شده بعنوان ورودی نیست و جزء خرید شما محاسبه میگردد.